Wel of geen gebruikmaken van de voorgestelde annuleringsverzekering?